คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเวชสถิติ

 7 ก.ย 2562    1,716 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง: นักเวชสถิติ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางสถิติ ทางเวชระเบียน หรือการพยาบาล หรือคณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาสถิติไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิจ และคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2562 โทร : 053 936 780

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร