คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

 15 เม.ย 2562    3,531 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์  (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัยปัญหาการนอน)จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท   
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด หรือ มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรม Sleep Technician – Fast Track program จากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร บริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ โทรศัพท์ : 0-7445-5000

ประกาศรับสมัคร