คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิค 6 อัตรา

 1 ก.ค 2562    3,135 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิค 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง: ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)  จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศหญิง หรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านาการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-อายุไม่เกิน 25 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์, อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์  หรือแมคคาทรอนิกส์
-มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความตื่นตัวในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ มีใจรักงานบริการ
-สามารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
(อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร บริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562  ในเวลาราชการ โทรศัพท์ : 0-7445-5000

ประกาศรับสมัคร