คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคคล)

 25 พ.ย 2561    2,821 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคคล) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บุคคล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด การจัดการทรัยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะแพทย์ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร