คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1 มี.ค 2562    2,913 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 315 บาท/วัน
(วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้)

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2562 โทร. 0 5596 7937

ประกาศรับสมัคร