คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

 8 มิ.ย 2562    4,273 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 3 อัตรา (รับสมัครถึง 17 มิถุนายน 2562)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารเภสัชกรรม 2 อัตรา (รับสมัครถึง 28 มิถุนายน 2562)
3. นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา (รับสมัครถึง 17 มิถุนายน 2562)
4. พนักงานทั่วไป ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร 1 อัตรา (รับสมัครถึง 21 มิถุนายน 2562)
5. พนักงานทั่วไป งานบริหารจัดการทรัพย์สิน 1 อัตรา (รับสมัครถึง 21 มิถุนายน 2562)
6. ช่างเทคนิค 1 อัตรา (รับสมัครถึง 21 มิถุนายน 2562)

สอบถาม โทร 0-5596-7939 (สมัครด้วยตนเองสมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร