คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

 11 ส.ค 2562    1,023 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพยาบาล จำนวน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาล จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,520 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร