คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา

 9 ส.ค 2562    4,702 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430บาท มีค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. และเป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถาบันอื่น ๆ หรือของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (อย่างน้อย 6 เดือน)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562 โทร 0-5596-7939 (สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร