คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

 5 ก.ค 2562    3,286 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562
* ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,720-22,950 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562
* ปริญญาตรี + มีใบประกอบ

3 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562
* ปริญญาตรี + มีใบประกอบ

4 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562
* ปริญญาตรี + มีใบประกอบ

สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์ สอบถาม โทร 0-5596-7939

ประกาศรับสมัคร