คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 9 ก.ย 2562    4,152 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำคณะแพทยศาสตร์
1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 9500 บาท
- ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 9500 บาท
- ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 อัตรา  เงินเดือน 8500 บาท
-  ปวส. หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ไม่ต่ำกว่านี้

4. ผู้ช่วยเภสัช 1 อัตรา  เงินเดือน 6800-8500 บาท
- ป.สศ. (ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคนิคเภสัชกรรม)
-  ปวส. หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอื่นๆ ไม่ต่ำกว่านี้
- วุฒิการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

5. ผู้ช่วยนักรังสี 1 อัตรา  เงินเดือน 6800 บาท
- วุฒิการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี ขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร