คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 1 มิ.ย 2562    3,029 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท + เงินพิเศษ 750 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
- ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2926-9662

ประกาศรับสมัคร