คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 14 พ.ค 2562    2,319 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร