คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

 6 มี.ค 2562    5,472 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 8 อัตรา  เงินเดือน 9400 บาท (ลิงค์สมัคร)
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

2. พนักงานโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 8690 บาท (ลิงค์สมัคร)
- มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

3. นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ลิงค์สมัคร)
- มีวุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค/มีใบประกอบ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร