คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักสุขศึกษา

 12 ส.ค 2562    6,386 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักสุขศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ชื่อตำแหน่ง: นักสุขศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
1. เงินเดือน 20,090 บาท
2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
อายุไม่เกิน :  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 มาด้วย)
3. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

การทดสอบภาษาอังกฤษ :
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
MU ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า 56

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กันยายน 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-4198864

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร