คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1 ม.ค 2562    3,099 ครั้ง

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การบริหารงานทั่วไปภายในสำนักงาน งานด้านเอกสาร และงานบริการทั่วไป) 1 อัตรรา
อัตราค่าจ้าง ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน  35 ปี นับถึงวันสมัคร
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/Internet/e -mail และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป
7. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
8. หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีหลักฐานแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอื่นที่มีคะแนนเทียบเท่ากัน โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  นับถึงวันยื่นใบสมัคร  (ต้องแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-306-9120 นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร