คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 12 ม.ค 2561    2,109 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนงาน
ชื่อตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 มกราคม 2561 โทร.0-5394-4319

ประกาศรับสมัคร