คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

 13 เม.ย 2562    1,995 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ชีวเคมี, วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google form และสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เร็ว
6. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร.02-3547503 หรือ 096-8123739

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร