คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา

 12 มี.ค 2561    2,129 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 16,000 บาท
สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท 
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางด้านสาขาพาณิชยกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานคณบดี (ชั้น5) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3810-2610 ต่อ 104

ประกาศรับสมัคร