คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 10 ต.ค 2561    2,180 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 ในวันราชการ โทร 0-2665-3888  ต่อ 5220

ประกาศรับสมัคร