คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 5 ก.ย 2562    6,837 ครั้ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (ผู้ประสานงานสาขาวิชา) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์  คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 ตุลาคม 2562
สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-8272

ประกาศรับสมัคร