คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

 11 ก.ย 2562    4,374 ครั้ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เลขที่อัตรา 3475 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านในประกาศ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์) โทร.0-7428-6306

ประกาศรับสมัคร