คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาฝรั่งเศส

 11 ต.ค 2560    460 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์ สาขาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: อาจารย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 31500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอักษรศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศสศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี(ตลิ่งชัน) โทร.028497500 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ โทร.034253910-19 ต่อ 22142 หรือสำนักงานเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัคร