คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 11 ก.พ 2562    3,682 ครั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (โครงการวิจัย)
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี การเงินและการธนาคาร และพาณิชยศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการทั่วไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติโดยย่อมาทางอีเมล์ phcmu.apply@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053-942517

ประกาศรับสมัคร