คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

 7 ก.พ 2562    2,761 ครั้ง

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 256 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร