คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 31 ต.ค 2561    3,456 ครั้ง

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน  ตำแหน่งเลขที่ E210018 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ   
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานพัสดุในหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐe-GP) และงานพัสดุของระบบบัญชี 3 มิติ อย่างน้อย 1 ปี

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ในวันและเวลาทำงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 0-5394-3514

ประกาศรับสมัคร