คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    9,386 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 15 อัตรา ดังนี้
1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
8. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
9. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
10. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา
11. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
12. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
13. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามลิงค์ประกาศด้านล่าง


ประกาศรับสมัคร