คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 12 ต.ค 2560    3,215 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 9,140 บาท / หลักสูตร 5 ปี 9,940 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา การจัดการทั่วไป การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โทร. 073-331-301 , 08-6489-2967

ประกาศรับสมัคร