คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 6 ธ.ค 2560    1,308 ครั้ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศรับสมัคร