คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 12 มี.ค 2561    3,571 ครั้ง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ เลขานุการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร