คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 12 มิ.ย 2562    2,037 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร