คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

 6 ธ.ค 2561    3,093 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรปริญญาตรี) ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
2. นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรปริญญาโท) ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานหลักสูตร ปวช.) ฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท (ปวส.ทุกสาขา)
4.  นักวิชาการศึกษา (งานกีฬา) ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปริญญาตรีทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 9.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0 2836 3000 ต่อ 4108

ประกาศรับสมัคร