คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (ธุรการ)

 5 พ.ย 2561    3,433 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (ธุรการ) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ติดต่อขอใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://eng.cmu.ac.th /ลิงค์อื่นๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร