คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 1 มี.ค 2562    2,005 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาบริหาร สาขาบัญชี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร