คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.องครักษ์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

 4 พ.ย 2561    2,489 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.องครักษ์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5068
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษาพาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

ประกาศรับสมัคร