คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

 29 ก.ค 2562    1,921 ครั้ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ประจำศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถปฏบิัติงานด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีและคล่องแคล่ว เช่น การใช้โปรแกรม Microsoftword, excel, powerpoint ฯลฯ
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถติดต่อสื่อสาร/ประสานงานทั้งในรูปแบบราชการและเอกชนได้ดี
5. สามารถทํางานนอกเวลาราชการได้หากจําเป็น
6. ต้องมีความรับผิดชอบสูงและตรงต่อเวลา อย่างเคร่งครัด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครได้ที่ ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 สิงหาคม 2562 โทร 06-2462-6043

ประกาศรับสมัคร