คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 ก.พ 2562    3,515 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 154 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมพันธ์ 2562  ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร