คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

 8 ส.ค 2562    5,538 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลฯ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร