คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา

 6 เม.ย 2562    5,955 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 เม.ย.2562
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- มีความรู้เรื่องสถิติและการจัดการข้อมูล
- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี(word, excel, powerpoint)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถริเริ่มทำงานด้วยตนเองได้
- มีความสามารถในการปรับตัว อดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นทีมได้
- มีทัศนคติที่ดีต่อระบบคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษา
- สามารถทำงานนอกเวลาได้
- ถ้าใช้ visio, pivot table โปรแกรมทางสถิติได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้เรื่อง AUN-QA, EdPEx และ/หรือมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

ประกาศรับสมัคร