คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 1 พ.ย 2561    2,064 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10900 บาท + คาครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7428-8027 หรือ 0-7428-8014

ประกาศรับสมัคร