คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ

 5 ก.ย 2562    1,197 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2513
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
2. สามารถร่างหนังสือราชการ
3. ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

ประกาศรับสมัคร