คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 30 ก.ค 2562    360 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0898
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

ประกาศรับสมัคร