คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป

 10 พ.ค 2562    1,844 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2501
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word และ Microsoft excel ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมาย หรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

ประกาศรับสมัคร