คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงาน

 3 เม.ย 2562    6,139 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16500 บาท
คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ ทางด้านการเงิน
2. สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนและหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด
3. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือพัสดุ หรือธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจาณราเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร