คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

 8 ก.พ 2562    3,774 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานวิชาการ  วิจัยและบริการวิชาการ  (เทคโนโลยีดิจัทัลเพื่อการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18750 บาท วุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์

2. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ งานบริหารทั่วไป (บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18750 บาท วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคลากร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. โทร.0-2836-3000 ต่อ 4194

ประกาศรับสมัคร