คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 9 ก.พ 2562    2,315 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา พษ 182 สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหาร บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการทั่วไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2555-2000 ต่อ 4214

ประกาศรับสมัคร