คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 23 พ.ย 2561    2,366 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์(ศรีราชา) รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17520 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
(สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์) โทร.0-3835-2824

ประกาศรับสมัคร