คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว. รับสมัครนักวิชาการศึกษา

 9 ส.ค 2561    3,367 ครั้ง

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว. รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -14 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3591
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word,Microsoft Excel, Power Point หรือ Adobe Acrobat ได้

รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11315 หรือ 02-260-2903สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา กิตติสัทโธ

ประกาศรับสมัคร