คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

 10 ส.ค 2561    4,756 ครั้ง

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน(ด้านวิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการความรู้ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561  สอบถามโทร.0-5394-2960
(สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร