คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา

 14 มี.ค 2562    4,487 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษยน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170143
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสถิติ

2 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170144
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิศวกรรมโยธา

3 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170145
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
อัตราเงินเดือน 17,060 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษยน 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-943210, 053-943227

ประกาศรับสมัคร