คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 2 ก.พ 2562    3,677 ครั้ง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการการศึกษา)
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 02-579-5566 (คุณอัจฉรา นภาโชติ   )

ประกาศรับสมัคร